Ułatwienia dostępu

1,5 %

I Ty możesz wesprzeć Fundację w działaniach na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej!!!

Możesz przekazać 1,5% podatku przy rocznym rozliczeniu z Urzędem Skarbowym Jak to zrobić? Kto może przekazać 1,5% podatku? 1,5% podatku mogą przekazać Organizacjom Pożytku Publicznego (OPP) osoby fizyczne rozliczające się w Polsce: podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-37), podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku (PIT-36 lub PIT-36L lub PIT-38), emeryci (jeśli samodzielnie wypełniają PIT-36 czy PIT-37 lub wykorzystają dedykowany specjalnie dla nich i dla 1,5% PIT-OP, gdy rozlicza ich ZUS). W 2022 r. wzrosła kwota wolnej od podatku do 30 tys. zł, oznacza to, iż podatnicy, którzy miesięcznie zarabiają równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę bądź mniej (jeśli np. zostali zatrudnieni w niepełnym wymiarze pracy bądź przepracują krócej niż 12 miesięcy w ciągu roku), nie będą w stanie podzielić się 1,5 % swojego podatku, natomiast reszta podatników będzie mogła przekazać 1,5% podatku do OPP.

Jeżeli chcesz podarować 1,5% swojego podatku dzieciom niepełnosprawnym i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Kaszub, w zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37, PIT-28) podaj:

  1. Nazwę wybranej organizacji: Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj trochę słońca”
  2. Numer KRS organizacji: 00000 54 195
  3. Kwotę wpłaty (nie większą niż wyliczony 1,5% podatku dochodowego, zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół).
Wiedz, że

  1. Organizacje, które mają prawo otrzymywać 1,5% znajdują się na liście opublikowanej przez Ministra Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym. Na liście organizacje, które będą posiadają status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2007 roku – Fundacja „Podaruj trochę słońca” ma numer 1250.
  2. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.
  3. Nie możesz podzielić swojego 1,5% między kilka organizacji!
  4. 1,5% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie do 30 kwietnia 2008 r. (art.45 ust.5f ustawy o pdpf).
  5. Jeśli nie wesprzesz żadnej organizacji pożytku publicznego (OPP), to ta kwota nie zostanie w Twojej kieszeni – trafi do kasy państwa.
  6. Jeżeli sam nie jesteś podatnikiem, albo już dokonałeś rozliczenia, możesz zasugerować darowiznę na rzecz OPP swoim rodzicom, znajomym, krewnym…
  7. Każdy grosz pomnożony przez liczbę darczyńców daje kwotę, która pozwala realizować ważne działania.

Facebook