Ułatwienia dostępu

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy

W 2012 roku starosta powiatu Wejherowo przekazał Fundacji w nieodpłatne użytkowanie, budynek dawnego Liceum kaszubskiego w Strzepczu. Przez cały okres wakacyjny trwały w nim prace remontowe. Po gruntownym remoncie w celu dostosowania budynku do potrzeb Fundacji, budynek został oddany do użytkowania. 3 września 2012 roku placówka rozpoczęła swoją działalność rehabilitacyjno – edukacyjno – wychowawczą. Tutaj dzieci i młodzież z głębszą i głęboką niepełnosprawnością intelektualną realizują obowiązek szkolny od etapu zerówki, aż po dalsze etapy: szkoły podstawowej, gimnazjalnej, aż do 24 lub 25 roku życia w zależności od rodzaju orzeczenia wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną

Obecnie do Ośrodka uczęszcza dwadzieścioro uczniów z powiatu kartuskiego, wejherowskiego oraz puckiego. Uczniowie zostają przyjęci do placówki na podstawie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych lub o potrzebie zajęć do kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Zajęcia w OREW Strzepcz odbywają się w trybie dziennym, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15-14:00, 9:30-14:30, według stałego rytmu dnia. Zgodnie z zasadą, że wszystko ma swój początek i koniec, tak każdy dzień w naszym Ośrodku rozpoczyna się porannym kręgiem, a kończy podsumowaniem i pożegnaniem. Podczas porannego kręgu uczniowie witają się w ciemni oraz poznają smak, zapach, żywioł, dźwięk i kolor aktualnej pory roku. Następnie ustalają obecność, datęi pogodę, a także czytają, słuchają lekturę. Zajęcia porannego kręgu są rytuałem, który szczególnie upodobali sobie nasi najmłodsi podopieczni. W ciągu dnia wychowankowie biorą udział w zajęciach indywidualnych z logopedą, rehabilitantem, psychologiem, terapeutą prowadzonych metodami pracy z osobą niepełnosprawną to jest między innymi Oryginal Play, terapia niedyrektywna, terapia według metody dr S. Masgutowej, NDT Bobath. Uczniowie wciągu dnia uczestniczą także w różnych zajęciach grupowych. Uczestniczą w zajęciach tematycznych – poznawczych opartych przede wszystkim na doświadczaniu, w zajęciach kulinarnych podczas których uczą się rozróżniać, nazywać dane produkty spożywcze, a także poznają ich cechy charakterystyczne. Podczas tych zajęć kształtują również pojęcia wielkości, ilości, a także uczą się samodzielności w kuchni. Uczniowie biorą udział ponadto w zajęciach sportowych- w-f, w trakcie których pracują nad rozwojem motoryki małej i dużej, a dzięki nowej technologii X-box rozwijają koordynację wzrokowo – słuchowo – ruchową łącząc przyjemne pożytecznym. Zajęcia rozwijające sferę ruchową, które cieszą się największym zainteresowaniem wśród młodszych i starszych uczniów to hipoterapia w terenie i hydroterapia z aroma-i koloroterapią. Są to jedne spośród wielu zajęć, na które dzieci i młodzież czekają z niecierpliwością. Dodatkowo uczniowie uczestniczą w zajęciach zespołowych prowadzonych metodą M. Ch. Knillów i W. Scherborne, zajęciach prowadzonych metodą Montesori z materiałami sypkimi i wodą. Każda z grup bierze udział w zajęciach z muzykoterapii podczas których uczniowie grają na instrumentach, słuchają piosenek i śpiewają razem z muzykiem grającym na kilku instrumentach. Tu odkrywane są talenty muzyczne i aktorskie. Uczniowie uczestniczą również w lekcjach religii, w trakcie których wraz z księdzem modlą się, śpiewają piosenki religijne i poznają symbole chrześcijaństwa.

Wszystkie zajęcia grupowe są dla uczniów bardzo cenne, dzięki uczestniczeniu w nich nabywają oni umiejętność zwracania na siebie uwagi, czekania na swoją kolej oraz współpracy z kolegą czy koleżanką. Zajęcia prowadzone w grupach dzieci i młodzieży nieco różnią się między sobą. Młodsze dzieci uczą się przede wszystkim poprzez zabawę. Ponadto korzystają z Sali doświadczania Świata, która jest wyposażona w różnorodne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Przebywając w tym pomieszczeniu, uczniowie poznają świat zmysłami wzroku, dotyku, słuchu, węchu, wyciszając i relaksując się przy tym.

Młodzież z racji wieku zajmuje się poważnymi sprawami. Mężczyźni zmagają się z profesjonalnym sprzętem stolarskim tworząc proste meble. Kobiety zaś zajmują się krawiectwem – szyją torebki, obrusy, poszewki i inne. Wszyscy chętnie wykonują upominki techniką decoupage. Uczniowie w wykonywanych zajęciach starają się być dokładni oraz kreatywni. Wykonywanie przez młodzież rzeczy potrzebnych, które są potem wykorzystane w życiu codziennym dostarcza im wiele radości. Deszcz, czy słońce starsi uczniowie chętnie przebywają na łonie natury i dbają o porządek wokół ośrodka, zwłaszcza wiosną i jesienią, gdy pracy w ogrodzie nie brakuje.

Priorytetem dla terapeutów OREW- Strzepcz jest praca nad komunikacją alternatywną, dlatego zarówno podczas zajęć indywidualnych, jak i grupowych terapeuci przykładają bardzo dużo uwagi, aby osoby niemówiące mogły się skutecznie porozumiewać z otoczeniem w inny, alternatywny sposób. Terapeuci stosują różne metody, aby osoby z zaburzoną funkcją mowy mogły się porozumiewać, dokonywać wyborów i decydować o sobie. Praca nad wspomaganiem komunikacji opiera się przede wszystkim na wzmacnianiu sygnałów płynących z ciała, wprowadzaniu i stosowaniu gestów z języka migowego oraz symbolów obrazkowych (PCS-ów). Terapeuci nieustannie poszukują sytuacji, w których mogliby rozwijać komunikację z podopiecznym, a wszelkie alternatywne sposoby komunikacji wprowadzają w życie. To bardzo ważne dla rozwoju społecznego, by mimo braku mowy mów porozumiewać się w domu z rodziną czy w szkole z kolegami i terapeutami.

Terapeuci w naszej placówce przykuwają również bardzo dużo uwagi, aby uczniowie na miarę swoich możliwości stawali się coraz bardziej samodzielni. Nauczyciele codziennie dbają, aby uczniowie osiągali coraz większą samodzielność zwłaszcza podczas podstawowych czynności związanych z życiem codziennym takich jak rozbieranie, ubieranie, jedzenie i picie oraz dbanie o higienę ciała.

By szkoła była dla uczniów nie tylko miejscem intensywnej pracy, miejscem osiągania nowych sukcesów, ale miejscem bezpiecznym i przyjaznym, do którego chce się powracać, dbamy by nasi uczniowie czuli się dobrze w placówce i mieli tutaj swoich znajomych, przyjaciół. Wspólnie obchodzimy ważne uroczystości tj. Wigilia, Nowy Rok, Śniadanie Wielkanocne, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka i inne. By każdy uczeń czuł się wyjątkowo, hucznie obchodzimy urodziny każdego z osobna. Solenizant tego dnia jest wyróżniony,a pozostali uczniowie kształtują umiejętność właściwego zachowania się na urodzinach- składają życzenia, wręczają upominki, śpiewają sto lat. Aby rozrywki i dobrego humoru nie brakowało organizujemy imprezy Andrzejkowe, Sylwestrowe, Karnawałowei inne, w trakcie których tańczymy, śpiewamy, uczestniczymy w konkurencjach i świetnie się bawimy. W naszej placówce nie brakuje również spektakli, które sami wrazz uczniami przygotowujemy, a następnie wystawiamy przed publicznością 😉 Staramy się być towarzyscy, dlatego na nasze przedstawienia zapraszamy uczniów innych szkół, sami również chętnie korzystamy zzaproszeń 😉 Jesteśmy otwarci nie tylko na osoby, ale również na świat. Poznajemy najbliższe otoczenie, korzystamy z miejsc użyteczności publicznej tj. sklepy, kościoły, biblioteka, restauracje. Wyjeżdżamy również na wycieczki do kin, teatrów, nad morze. Odwiedzamy miejsca związane z konkretnymi zawodami. Nasze podróże te bliskie i dalsze kształcą oraz uczą prawidłowego zachowania sięw miejscach publicznych. Każdy wyjazd dla naszych uczniów jest bardzo dużym wydarzeniem, do którego chętnie wracają oglądając zdjęcia, pamiątki.

OREW Strzepcz to miejsce, w którym terapeuci oraz dyrekcja wkładają wiele serca i starań, by każdy uczeń czuł się tu bezpiecznie, przyjeżdżał z uśmiechem na twarzy i osiągał sukcesy.

Budynek Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Strzepczu

Facebook