Ułatwienia dostępu

Hydroterapia

Innymi zajęciami grupowymi, które prowadzimy to zajęcia na basenie. Prowadzone są metodą Halliwicka. Koncepcja ta naucza osoby niepełnosprawne do niezależnego poruszania się w wodzie oraz pływania. Obejmują one wszystkie sfery życia człowieka wpływając na rozwój fizyczny, personalny, społeczny, poznawczy i językowy oraz mają na nie wpływ terapeutyczny.

Metoda opiera się na znanych zasadach fizyki a w szczególności: hydrostatyki, hydrodynamiki i mechaniki ciała. Przeznaczona jest dla osób w każdym wieku, zarówno dla niepełnosprawnych, jak i dla zdrowych. Wszystkie zajęcia odbywają się w grupach, chociaż mogą być również prowadzone indywidualnie. Każdy pływak ma swojego indywidualnego instruktora, który towarzyszy mu przez cały czas trwania zajęć.

Dzieci podczas tych zajęć uczą się osiągnąć tzw. pozycję bezpiecznego oddychania, a także tego jak ją osiągnąć znajdując się w innych pozycjach. Dzieci uczą się jak kontrolować wydech, nawet jeśli twarz jest pod wodą. Metoda ta też uczy kontroli równowagi, specyficznej dla każdego pływaka i zależnej m. in. od rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Nauka prowadzi do osiągnięcia jak największej niezależności oraz absolutnego poczucia bezpieczeństwa. Dziecko uczy się swobodnego kontrolowania swoich ruchów.

Podczas tych zajęć dzieci przede wszystkim powinny się czuć swobodnie, najważniejsze jest ich dobre samopoczucie. Pracując w grupie, pływacy motywują siebie nawzajem. Na zajęciach prowadzonych tą metodą kładzie się nacisk na radość, przyjemność. Większość aktywności jest zabawą.

Facebook