Ułatwienia dostępu

Zapytania ofertowe

Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe z dnia 27.11.2023r. dotyczące przedstawienia
oferty cenowej na:
„Zakup 9 – osobowego mikrobusu dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami na potrzeby OREW Pierszczewo”

Wszystkie szczegóły znajdują się w załącznikach:

Odpowiedź na pytanie z dnia 30.11.2023 r.:

Dnia 30.11.2023r. wpłynęło pytanie do. zapytania ofertowego z dnia 27.11.2023r.

„Czy zamawiający dopuści pojazd z tylną klapą podnoszoną do góry?”

zamawiający odpowiada:

„Ze względu na dostosowanie pojazdu dla osób z niepełnosprawnościami, wymagane jest by drzwi tylne otwierały się pod kątem 180 st.”

 

Zawiadomienie o wyborze

W związku z odpowiedzią na nasze zapytanie ofertowe z dnia 06.12.2022r. dot. Sprzedaży mikrobusa 9 – osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, informujemy, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Oferenta:
EURO –CAR Sp. Z o.o. ul. Owsiana 13, 81-020 Gdynia.
Wykonawca złożył ofertę wraz ze specyfikacją uwzględniając wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym.

Cena wykonania zadania 129.800,00 zł netto (159.654,00 zł brutto).
Jednocześnie informuję, że zamawiam towar przedstawiony w ofercie, proszę o realizację zamówienia.

Zapytanie ofertowe z dnia 06.12.2022 r. dotyczące
ZAKUPU MIKROBUSU DOSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wszystkie szczegóły znajdują się w załącznikach:

Informacja

W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego dnia 12.09.2019r.
na wykonanie przedmiotu zamówienia: „Zakup 9 – osobowego mikrobusu umożliwiającego przewóz uczestników programu „Rehabilitacja 25 plus”.
Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
„Podaruj trochę słońca”,
Starkowa Huta 35, 83-312 Hopowo informuje,
że do realizacji w/w zadania została wybrana firma spełniająca wytyczone kryteria i oferująca najkorzystniejszą cenę:
EC RENTAL
M. Dmochowska – Brzdęk, Ł. Książek
Spółka Cywilna
ul. Morska 491, 81-002 Gdynia

Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe z dnia 12.09.2019r. dotyczące przedstawienia
oferty cenowej na:
„Zakup 9 – osobowego mikrobusa umożliwiającego przewóz uczestników programu „Rehabilitacja 25 plus”.
Wszystkie szczegóły znajdują się w załącznikach:

W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego dnia 20.08.2018r. na wykonanie przedmiotu zamówienia ramach projektu „Budowa groty solnej przy Ośrodku Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczym w Pierszczewie”

Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane.
Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj trochę słońca”,
Starkowa Huta 35, 83-312 Hopowo

informuje,
że do realizacji w/w zadania została wybrana firma spełniająca wytyczone kryteria i oferująca najkorzystniejszą cenę:

„Wroński” s.j.

ul. Słoneczna 1,

83-307 Kiełpino

W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego dnia 20.08.2018r. na wykonanie przedmiotu zamówienia ramach projektu „Budowa groty solnej przy Ośrodku Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczym w Pierszczewie”

Przedmiot zamówienia: Roboty elektryczne.
Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj trochę słońca”,
Starkowa Huta 35, 83-312 Hopowo informuje,
że do realizacji w/w zadania została wybrana firma spełniająca wytyczone kryteria i oferująca najkorzystniejszą cenę:

„Wroński” s.j.

ul. Słoneczna 1,

83-307 Kiełpino

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.08.2018
o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia w ramach projektu „Budowa groty solnej przy Ośrodku Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczym w Pierszczewie”

Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane.

Wszystkie szczegóły znajdują się w załącznikach.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.08.2018
o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia „Budowa groty solnej przy Ośrodku Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczym w Pierszczewie”

Przedmiot zamówienia: Roboty elektryczne.

Wszystkie szczegóły znajdują się w załącznikach.

W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego dnia 12.06.2018r. na wykonanie przedmiotu zamówienia: „Budowa groty solnej przy Ośrodku Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczym w Pierszczewie”

Przedmiot zamówienia: Budowa altany wolnostojącej z wyposażeniem groty solnej.
Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj trochę słońca”,
Starkowa Huta 35, 83-312 Hopowo informuje,
że do realizacji w/w zadania została wybrana firma spełniająca wytyczone kryteria i oferująca najkorzystniejszą cenę:
A2 DOMKI Michał Wrona

Kaniów 35 A

26-050 Zagańsk

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 12.06.2018
o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia „Budowa groty solnej przy Ośrodku Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczym w Pierszczewie”

Wszystkie szczegóły znajdują się w załącznikach.

W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego dnia 09.10.2017r. na wykonanie przedmiotu zamówienia: „Zakup 9 – osobowego mikrobusu umożliwiającego dowóz i odwóz dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej do ośrodka rehabilitacyjno edukacyjno wychowawczego”
Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj trochę słońca”,
Starkowa Huta 35, 83-312 Hopowo informuje,
że do realizacji w/w zadania została wybrana firma spełniająca wytyczone kryteria i oferująca najkorzystniejszą cenę:
Euro –Car Sp. Z o.o.
ul. Owsiana 13
81-020 Gdynia

Informacja

Zapytanie ofertowe z dnia 09.10.2017r. dotyczące przedstawienia oferty cenowej na:
„Zakup 9 – osobowego mikrobusa umożliwiającego dowóz i odwóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do ośrodka rehabilitacyjno edukacyjno wychowawczego” .
Wszystkie szczegóły znajdują się w załącznikach.

Zapytanie ofertowe z dnia 10.12.2013r. dotyczące przedstawienia oferty cenowej na: Zakup i dostawę samochodu typu mikrobus 9-cio osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Wszystkie szczegóły znajdują się w załącznikach.

Facebook