Ułatwienia dostępu

Darowizny

Możesz przekazać darowiznę

Numer konta bankowego: 49 8309 0000 0080 0336 2000 0010

Jeżeli jesteś osobą fizyczną

możesz odliczyć darowiznę na ochronę zdrowia do wysokości nie przekraczającej 6% dochodu, zgodnie z art.26.1.pkt. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jeżeli jesteś osobą prawną

możesz odliczyć darowiznę na ochronę zdrowia do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu, zgodnie z art. 18.1. pkt.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Uwaga! Pokwitowanie dokonanej wpłaty należy koniecznie zachować do ewentualnego wglądu organu podatkowego.Odliczenie przysługuje pod warunkiem, że wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.Osoby prowadzące działalność gospodarczą rozliczające się z fiskusem według stawki liniowej PIT-19 nie mogą skorzystać z odliczenia od podatku z tytułu przekazanej darowizny 🙁
Alt
Masz jakieś pytania?
Zadzwoń
Facebook