Ułatwienia dostępu

Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj trochę słońca”

Fundacja powstała z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych w 1997 roku.

Pierwszym konkretnym działaniem było zorganizowanie i sfinansowanie zajęć w zakresie hipoterapii. Tę formę rehabilitacji akceptują i lubią w zasadzie wszystkie dzieci. We wsi Starkowa Huta, w gminie Somonino powstał ośrodek, który hoduje i przygotowuje koniki polskie do pracy terapeutycznej dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i dzieci z autyzmem, a także dla dzieci z zaburzeniami czy opóźnieniami psychoruchowymi.

Dziecko posadzone czy położone na koniku rozluźnia mięśnie, doznaje przyjemnych wrażeń dotykowych i emocjonalnych. Takie dziecko w późniejszym etapie lepiej ćwiczy z rehabilitantem.

Kolejnym wyzwaniem i krokiem w rozwoju fundacji było zorganizowanie i prowadzenie zajęć z fizjoterapeutą i zajęć hydroterapii.

Podopiecznych przybywało. Szczególnie tych najbardziej pokrzywdzonych przez los. Tych, którzy byli niesprawni ruchowo, intelektualnie, nie mówili. Gdy osiągnęli wiek szkolny mogli liczyć tylko na parę godzin indywidualnego nauczania, a uczyć się trzeba z rówieśnikami. Rodzicom zaś marzyła się szkoła, w której ich dzieci miałyby zajęcia z rehabilitacji, logopedii, hipoterapii, poznawania świata.

Marzenia się spełniają

W 2002 r. w 90-letnim budynku dawnej szkoły w Pierszczewie (gm. Stężyca) powstała placówka dla najbardziej potrzebujących dzieci. Kaszubska Fundacja „Podaruj trochę słońca” powołała Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy. Dzieci dostały swoją szkołę. Fundacja zorganizowała też dowozy uczniów. Okazało się, że 3 busy codziennie pokonują ponad 200 km, by dowieść uczniów do placówki.

Miejsca zaczęło brakować, wtedy wójt gminy Stężyca przekazał fundacji do użytku drugi budynek w Sikorzynie. Od 2010 r. dzieci i młodzież mają zajęcia w 2 budynkach w Pierszczewie i Sikorzynie. Zajęcia są różnorodne i prowadzone według indywidualnego planu terapii przygotowanego dla każdego ucznia. Zajęcia edukacyjna są to m.in.: zajęcia stymulacji wielozmysłowej, ćwiczenia rehabilitacyjne indywidualne i grupowe, logopedia, a dla uczniów niemówiących komunikacja alternatywna. Ulubionymi zajęciami dzieci jest muzykoterapia, ale też hipoterapia i hydroterapia. Młodzież uczestniczy w kółkach: plastycznym, krawieckim, fotograficznym.

Troska o Rozwój Najmłodszych

Fundacja powołała również Oddział Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla najmłodszych dzieci, które potrzebują wsparcia. Tu niwelowane są opóźnienia psychoruchowe, pracuje się nad zaburzonym ruchem czy opóźnioną mową.

Chętnych i potrzebujących wysokospecjalistycznej terapii ciągle przybywa. Odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska było powołanie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego z oddziałem Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Strzepczu (gm. Linia). Tam odbywają się zajęcia w zrewitalizowanym budynku byłego Liceum Ogólnokształcącego.

Fundacja stara się działać na rzecz integracji środowiska. Regularnie organizuje imprezy i wyjazdy integracyjne oraz wyjścia do placówek kulturalnych. W Sikorzynie działa świetlica środowiskowa.

Dużą wagę fundacja przywiązuje do kształcenia terapeutów w zakresie wysokospecjalistycznych metodach edukacyjnych i rehabilitacyjnych. Fundacja jest organizatorem szkoleń i międzynarodowych seminariów. Odwiedzili nas światowej sławy twórcy metod terapeutycznych, t.j.: dr Swietłana Masgutowa, dr. Fred Donaldson, oraz polscy superspecjaliści: Jacek Kielin, Małgorzata Koczyk.

Facebook