Ułatwienia dostępu

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Pierszczewie działa od 2002 roku, a od 2010 roku także w budynku w Sikorzynie.

Prowadzimy zajęcia tak, aby były efektywne, interesujące i z korzyścią dla każdego biorącego w nich udział podopiecznego. Diagnozujemy stan wychowanka i dostosowujemy metody do jego potrzeb i indywidualnych możliwości psycho-ruchowych . Dla każdego z podopiecznych przygotowujemy indywidualny program zgodnie z posiadanym orzeczeniem z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Tworzymy małe grupy, aby móc pracować efektywnie. Mamy duże doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem.

U nas dzieci i młodzież realizują :

Uczniowie OREW są dowożeni na zajęcia i odwożeni z zajęć busami.

Odtwórz wideo

Naszym podopiecznym zapewniamy ciekawe zajęcia zgodnie z podstawą programową.

Największy nacisk kładziemy na : 

Zajęcia obejmują :

Ponadto zapewniamy:

Rehabilitację ruchową  ( kinezyterapię – zadaniem kinezyterapii jest maksymalne usunięcie niesprawności fizycznej i przygotowanie do dalszej rehabilitacji).

Hipoterapię  (terapia najbardziej lubiana przez wychowanków, pomaga usprawniać funkcjonowanie w sferze fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej).

Alpakoterapię  (Przebywanie z alpakami, wychodzenie z nimi na spacer, karmienie, głaskanie i przytulanie się do nich podwyższa poziom endorfin, uspokaja i dodaje pewności siebie. Zajęcia z alpakami stymulują układ nerwowy, pomagają w pokonywaniu lęków i przełamywaniu barier psychicznych. Podopieczni chętnie spędzają czas na świeżym powietrzu w towarzystwie tych przemiłych zwierząt).

Hydroterapię (podopieczni podczas zajęć relaksują się w wodzie, stymulując zmysły , poprawiając czucie oraz koordynację).

Zajęcia z logopedą

Zajęcia z psychologiem

Do naszej placówki mogą uczęszczać podopieczni, którzy:

Nasz Ośrodek wyposażony jest w wysokiej jakości sprzęt wspomagający rehabilitację, naukę i codzienne funkcjonowanie podopiecznych.

Facebook