Wybór oferenta

W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego dotyczącego zadania  „Specjalistyczne http://www.viagrabelgiquefr.com/ kursy/warsztaty w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży wielorako niepełnosprawnej”  informujemy, że do realizacji ww. zadania wybrana została firma:
Centrum Wspomagania Rozwoju Małgorzata Koczyk ul.Obrońców Wybrzeża 23 lok.8, 80-398 Gdańsk.

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj trochę słońca” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkoleń „Specjalistyczne kursy/warsztaty w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży wielorako niepełnosprawnej”

Projekt dofinansowany ze środków PFRON W ramach realizacji zadań art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych .

 

  1. Zamawiający:

Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj trochę słońca”

Starkowa Huta 35, 83-312 Hopowo

Tel/ fax.: 58 684-36-99, e-mail: kaszubskafundacja@interia.pl

NIP: 589-15-83-370, Regon: 191438337, KRS: 0000054195

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedstawienie ceny za przeprowadzenie szkoleń :

– Terapia taktylna dr Swietłany Masgutowej(18 godz.)

– Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych (20godz.)

– Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych – stopień I (27godz.),

– Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych – stopień II (27godz.),

  1. Termin przeprowadzenia szkoleń: 

Do dnia 31.10.2012r.

  1. Opis Sposobu przygotowania oferty:

Zgodnie z formularzem ofertowym

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście do siedziby Kaszubskiej Fundacji Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj trochę słońca”, Starkowa Huta 35 w terminie do dnia: 12.06.2012r.

  1. Ocena ofert:

Cena – 100%

  1. Załączniki

– formularz acheter du cialis en ligne ofertowy

– oświadczenie o braku powiązania osobowo i kapitałowo wykonawcy z wnioskodawcą

Prezes Piotr Paweł Górecki

.