OREW w Pierszczewie

 


OREW Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Pierszczewie działa od 2002 roku, a od 2010 roku także w budynku w Sikorzynie.

Prowadzimy zajęcia  tak, aby były efektywne, interesujące i z korzyścią dla każdego biorącego w nich udział dziecka. Diagnozujemy stan dziecka i dostosowujemy metody do jego potrzeb. Każdemu z uczniów piszemy indywidualny program terapeutyczny. Tworzymy małe grupy, aby móc pracować efektywnie. Mamy duże doświadczenie w pracy z Osobami z autyzmem.

U nas dzieci i młodzież realizują obowiązek szkolny:

 1. Przedszkolny ( klasa „0”) kształcenie specjalne od 5 do 8 roku życia, rewalidacja od 3 do 9 roku życia.
 2. Szkolny:
 •  etap II i III ( szkoła podstawowa ) do 16 roku życia,
 •  etap IV ( gimnazjum ),

obowiązek nauki młodzież może spełniać do 25 roku życia.

Największy nacisk kładziemy na rozwój mowy, edukację, komunikacje, samodzielność i umiejętność funkcjonowania w środowisku naszych uczniów.

Naszym podopiecznym zapewniamy zajęcia:

 1. Rehabilitację  ( kinezyterapię, NDT – Bobath, masaż ),
 •  zajęcia metodą NDT – Bobath,
 •  zajęcia metodą Dr Świetlany Masgutowej (integracja odruchów posturalnych i dynamicznych, wzrokowo – słuchowych, ustno – twarzowych, terapia taktylna ),
 •  terapię czaszkowo – krzyżową,
 •  zajęcia metodami: W. Sherborn, F. Donaldson, zabawę niedyrektywną,
 •  integracje sensoryczną,
 •  hipoterapię,
 •  hydroterapię.
 1. Zajęcia edukacyjne, które obejmują oprócz technik szkolnych:
 •  zajęcia polisensoryczne,
 •  zajęcia z tabletem i komputerem,
 •  zajęcia z higieny,
 •  trening jedzenia i picia.

W edukacji bardzo dużą wagę przywiązujemy do zajęć z zakresu muzykoterapii, czyli kontaktu z żywą muzyką, śpiewem, tańcem.

 1. Zajęcia z logopedą:
 • komunikację alternatywną ( książki komunikacyjne, paszporty, tablety, PCS-y, język migowy, sprzęt komputerowy dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych ).
 1. Zajęcia z psychologiem:
 •  funkcjonowanie w środowisku ( wycieczki , wyjścia do środowiska ).
 1. Terapie zajęciową, czyli zajęcia rozwijające umiejętności, a wręcz talenty plastyczne i techniczne.
 2. Religię.

Do naszej placówki mogą uczęszczać osoby z wieloraką niepełnosprawnością które:

 •  maja opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
 •  mają orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 •  mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Nasz Ośrodek wyposażony jest w wysokiej jakości sprzęt wspomagający rehabilitację, naukę i codzienne funkcjonowanie podopiecznych.

Uczniowie OREW są  dowożeni i odwożeni na zajęcia busami

Wyświetl większą mapę


Wyświetl większą mapę

.