Telefon

58 684-36-99

Email

kaszubskafundacja@interia.pl

Godziny otwarcia

pon. - pt.: 8:00 - 16:00

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Pierszczewie

działa od 2002 roku, a od 2010 roku także w budynku w Sikorzynie.

Prowadzimy zajęcia tak, aby były efektywne, interesujące i z korzyścią dla każdego biorącego w nich udział podopiecznego. Diagnozujemy stan wychowanka i dostosowujemy metody do jego potrzeb i indywidualnych możliwości psycho-ruchowych . Dla każdego z podopiecznych przygotowujemy indywidualny program zgodnie z posiadanym orzeczeniem z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Tworzymy małe grupy, aby móc pracować efektywnie. Mamy duże doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem.

U nas dzieci i młodzież realizują :

– etap przedszkolny

– pierwszy etap edukacyjny

– drugi etap edukacyjny

– etap szkoły przysposabiającej do pracy

Naszym podopiecznym zapewniamy ciekawe zajęcia zgodnie z podstawą programową.

Największy nacisk kładziemy na komunikację, samodzielność, rozwój mowy, edukację, rozwijanie zainteresowań i umiejętność funkcjonowania w środowisku naszych wychowanków.

Zajęcia obejmują :

 • naukę samodzielności w podstawowych sferach życia,
 • rozwijanie komunikacji alternatywnej (książki i foldery komunikacyjne, sprzęt komputerowy dostosowany do indywidualnych potrzeb niepełnosprawnych wychowanków,  PCS-y, język migowy, gesty systemu Makaton itd.),
 • zajęcia polisensoryczne,
 • atrakcyjne zajęcia terapeutyczne  zgodne z bieżąca tematyką dnia,
 • zachęcanie wychowanków do obcowania z naturą. Tematyka i zajęcia dostosowywane są do  zmieniających się pór roku;
 • zajęcia z użyciem narzędzi multimedialnych: komputer, tablet, tablica interaktywna, cyber- oko,
 • terapię niedyrektywną,
 • rozwijanie zainteresowań wychowanków min. muzycznych, kulinarnych, multimedialnych, plastycznych, stolarskich, krawieckich itp.
  hdr
  sdr
  rbt

 • zajęcia z higieny,
 • naukę terapeutycznego spożywania jedzenia i picia,
 • organizację wycieczek, wyjść, spotkań tematycznych i integracyjnych,
 • organizacja uroczystości w Ośrodku: urodziny, święta itp.,
 • zajęcia z katechezy – religia
  cof

 • relaksację w grocie solnej przy budynku OREW w Pierszczewie,

  dav
 • zajęcia z zakresu muzykoterapii, czyli kontaktu z żywą muzyką, śpiewem, tańcem.

  dav

Ponadto zapewniamy:

Rehabilitację ruchową  ( kinezyterapię – zadaniem kinezyterapii jest maksymalne usunięcie niesprawności fizycznej i przygotowanie do dalszej rehabilitacji),

 • zajęcia metodą NDT – Bobath,
 • zajęcia metodą Dr Świetlany Masgutowej (integracja odruchów posturalnych
  i dynamicznych, wzrokowo – słuchowych, ustno – twarzowych, terapia taktylna ),
 • terapię czaszkowo – krzyżową,
 • zajęcia metodami: W. Sherborn, F. Donaldson, zajęcia techniką Bowena
 • integrację sensoryczną,
 • masaż na łóżku membranowym,
 • ćwiczenia ruchowe na świeżym powietrzu z wykorzystaniem siłowni zewnętrznych,

Hipoterapię  (terapia najbardziej lubiana przez wychowanków, pomaga usprawniać funkcjonowanie w sferze fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej),

hdr

Hydroterapię (podopieczni podczas zajęć relaksują się  w wodzie,  stymulując zmysły , poprawiając czucie oraz koordynację),

  • Zajęcia ruchowe w wodzie na basenie koncepcją Hallwicka

Zajęcia z logopedą

 • Ukierunkowanie  na poprawę kompetencji komunikacyjnych podopiecznych, usprawnianie motoryki ich narządów mowy, niwelowanie nadwrażliwości sfery orofacjalnej oraz wspieranie ich całościowego rozwoju poprzez stymulowanie wszystkich funkcji poznawczych,

Zajęcia z psychologiem

 • Wspieranie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego,
 • Praca nad zachowaniami trudnymi,

Do naszej placówki mogą uczęszczać podopieczni, którzy:

 •  posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 •  posiadają orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 •  posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Nasz Ośrodek wyposażony jest w wysokiej jakości sprzęt wspomagający rehabilitację, naukę i codzienne funkcjonowanie podopiecznych.

Uczniowie OREW są  dowożeni i odwożeni na zajęcia busami


Wyświetl większą mapę


Wyświetl większą mapę

.

Accessibility