Sprawozdania

Sprawozdanie za 2013 r.

Bilans

Rachunek wyników

Sprawozdanie za 2014 r.

Bilans

Informacje ogólne

Rachunek zysków i strat

Sprawozdanie za 2015 r.

Bilans

Informacje ogólne

Rachunek zysków i strat

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie za 2016 r.

Informacje ogólne

Inf. uzupełniające do bilansu

Bilans 2016

Sprawozdanie merytoryczne

Rachunek zysków i strat 2016

Sprawozdanie za 2017r.
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego2017
Sprawozdanie merytoryczne2017
Rachunek zysków i strat2017
Informacja dodatkowa2017
Bilans2017

Sprawozdanie za 2018r.
Bilans2018
Informacja dodatkowa2018
Rachunek zysków i strat2018
Sprawozdanie merytoryczne2018
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego2018

Sprawozdanie za 2019r
Bilans2019
Informacja dodatkowa2019
Rachunek zysków i strat2019
Sprawozdanie merytoryczne2019
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego2019

Sprawozdanie za 2020r.
Bilans2020
Informacja dodatkowa2020
Rachunek zysków i strat2020
Sprawozdanie merytoryczne2020
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego2020