Telefon

58 684-36-99

Email

kaszubskafundacja@interia.pl

Godziny otwarcia

pon. - pt.: 8:00 - 16:00

Zadania realizowane od 01.04.2021 r. do 31.03.2024 r. 

„Zwiększenie samodzielności dzieci niepełnosprawnych w Pierszczewie”
wykonywany jest w terminie od 01.04.2023 r. do dnia 31.03.2024r.

„Zwiększenie samodzielności dzieci niepełnosprawnych w Pierszczewie”
wykonywany jest w terminie od 01.04.2022 r. do dnia 31.03.2023 r.

Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus”

Realizacja OREW Sikorzyno rok szkolny 2022/2023

Zadania realizowane od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r. 

„Zwiększenie samodzielności dzieci niepełnosprawnych w Pierszczewie”
wykonywany jest w terminie od 01.04.2021 r. do dnia 31.03.2022 r.

„Prowadzenie kompleksowej i ciągłej rehabilitacji osób niepełnosprawnych na terenie wsi kaszubskich” wykonywany jest w terminie od 01.04.2021 r. do dnia 31.03.2022 r.

”Różne Formy Rehabilitacji Ciągłej Osób Niepełnosprawnych na terenie wsi kaszubskich 2019-2022” wykonywany jest w terminie od 01.04.2021 r. do dnia 31.03.2022 r.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Zadania realizowanie od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.

„Kompleksowa i ciągła rehabilitacja najmłodszych dzieci niepełnosprawnych” wykonywany jest w terminie od 01.04.2020 r. do dnia 31.03.2021 r.

„Prowadzenie kompleksowej i ciągłej rehabilitacji osób niepełnosprawnych na terenie wsi kaszubskich” wykonywany jest w terminie od 01.04.2020 r. do dnia 31.03.2021 r.

”Różne Formy Rehabilitacji Ciągłej Osób Niepełnosprawnych na terenie wsi kaszubskich 2019-2022” wykonywany jest w terminie od 01.04.2020 r. do dnia 31.03.2021 r.

Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus”

Realizacja OREW Strzepcz rok szkolny 2020/2021

Realizacja OREW Sikorzyno rok szkolny 2020/2021

Zadania realizowane :

”Prowadzenie kompleksowej i ciągłej rehabilitacji osób niepełnosprawnych na terenie wsi kaszubskich”
wykonywany jest w terminie od 01.04.2019 r. do dnia 31.03.2020 r.

”Różne Formy Rehabilitacji Ciągłej Osób Niepełnosprawnych na terenie wsi kaszubskich 2019-2022” wykonywany jest w terminie od 01.04.2019 r. do dnia 31.03.2020 r.

Konkurs 4-2017 „Kompleksowa i ciągła rehabilitacja najmłodszych dzieci niepełnosprawnych” II rok realizacji wykonywany w terminie 01.04.2019 do 31.03.2020.

Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus”

realizacja OREW Strzepcz rok szkolny 2019/2020

Realizacja OREW Sikorzyno rok szkolny 2019/2020

Zadania realizowane:

Konkurs 4/2017 pn. ”Kompleksowa i ciągła rehabilitacja najmłodszych dzieci niepełnosprawnych”

Konkurs 2/2016 pn. ”Prowadzenie kompleksowej i ciągłej rehabilitacji osób niepełnosprawnych na terenie wsi kaszubskich 2017-2019” 

Konkurs 2/2016 pn.”Różne Formy Rehabilitacji Ciągłej Osób Niepełnosprawnych 2017-2019”

Zadania Zrealizowane:

informacja  Konkurs 24. :”Wczesna interwencja rozwoju – kompleksowa rehabilitacja najmłodszych dzieci niepełnosprawnych 2017”  

konkurs 2-2016 „Prowadzenie kompleksowej i ciągłej rehabilitacji osób niepełnosprawnych na terenie wsi kaszubskich 2017-2019 

konkurs 2-2016 „”Różne Formy Rehabilitacji Ciągłej Osób Niepełnosprawnych 2017-2019

informacja Konkurs 15 .:”Prowadzenie kompleksowej i ciągłej rehabilitacji osób niepełnosprawnych na terenie wsi kaszubskich”

informacje Konkurs 15 .:”Różne Formy Rehabilitacji Ciągłej Osób Niepełnosprawnych”

informacja konkurs 24 .:”Wczesna interwencja rozwoju – kompleksowa rehabilitacja najmłodszych dzieci niepełnosprawnych 2016”

Accessibility