Wybór oferenta

W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego dotyczącego wykonania inwestycji pod nazwą: „Stworzenie Centrum Rekreacji w Sikorzynie poprzez zagospodarowanie terenu i budowę placu zabaw”, informujemy, że do realizacji ww. zadania wybrana została firma:

Usługi Budowlane BELL – DOM Piotr Belgrau, Kolonia- Borowiec 122A, 83-328 Sianowo.

.