Wybór oferenta

W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego dotyczącego zadania  „Specjalistyczne http://www.viagrabelgiquefr.com/ kursy/warsztaty w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży wielorako niepełnosprawnej”  informujemy, że do realizacji ww. zadania wybrana została firma:
Centrum Wspomagania Rozwoju Małgorzata Koczyk ul.Obrońców Wybrzeża 23 lok.8, 80-398 Gdańsk.